==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Kết quả tìm kiếm cho "thai-lan-nhan-sai--xoa-quy-dinh-phi-ly-khi-nhap-canh"

Sản phẩm
Trang:
Tin tức
  • Thái Lan nhận sai, xóa quy định phi lý khi nhập cảnh

    Sở Xuất nhập cảnh tỉnh Sakaeo Thái Lan thừa nhận sai khi bắt du khách Việt xòe 700 USD để chụp ảnh ở cửa khẩu Aranyapathet và sẽ chấm dứt ngay việc này. Việt Nam yêu cầu Thái Lan xóa quy định phi lý khi nhập cảnh

    Đã xem: 2112

    Thái Lan nhận sai, xóa quy định phi lý khi nhập cảnh

Trang: 1
Kết quả liên quan :