==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Thái Lan có bao nhiêu đảng ?

Thái Lan có bao nhiêu đảng ? và đảng lớn Thái Lan gồm những Đảng nào, Đảng nhỏ gồm những Đảng nào

Thái Lan có bao nhiêu đảng ? thailansensetravel.com

Thái Lan có bao nhiêu đảng ?

Thái Lan có bao nhiêu đảng ? và đảng lớn Thái Lan gồm những Đảng nào, Đảng nhỏ gồm những Đảng nào

Đến Bangkok du lịch nên ghé thăm địa điểm nào Đến Bangkok du lịch nên ghé thăm địa điểm nào

Thái Lan có bao nhiêu đảng ? - Ảnh 1

Đảng lớn

  • Đảng Dân chủ (Phak Prachatipat)
  • Quốc Dân Đảng (Thái Lan) (Phak Chart Thai)
  • Đảng Nhân dân Vĩ đại (Phak Mahachon)

Đảng nhỏ

  • Đảng Công dân
  • Đảng Phát triển Dân tộc
  • Đảng Hành động Xã hội
  • Đảng Tổ quốc Thái
  • Phak Khonkhoplodnee
  • Đảng Khát vọng Mới (Phak Khwam Wang Mai)
  • Đảng Quần chúng (chính đảng của Liên minh Dân chủ Nhân dân)

Thái Lan có bao nhiêu đảng ?,thai lan co bao nhieu dang

Thái Lan có bao nhiêu đảng ?,thai lan co bao nhieu dang
16 1 17 33 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==