==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt Chiang Mai của Thái Lan

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu hoạch lúa, người nông dân Chiang Mai của Thái Lan lại bước vào mùa gặt. Khắp chốn thôn quê, đâu đâu cũng thấy người nông dân trên đôi vai trĩu nặng gánh lúa; mùi thơm của rơm, rạ, mùi khói nồng lan tỏa khắp những con đường làng…

Ấp ủ thực hiện một bộ ảnh về mùa gặt từ lâu nhưng đến vụ mùa năm nay, chàng trai 9x Nguyễn Phong Vũ mới có cơ hội thực hiện. Vũ đã du lịch Thái Lan tìm đến Chiang Mai của Thái Lan để ghi lại cảnh lao động của người nông dân trong gặt ở Chiang Mai của Thái Lan.

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 1

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 2

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 3

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 4

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 5

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 6

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 7

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 8

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 9

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 10

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 11

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 12

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 13

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 14

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái - Ảnh 15

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái,thanh binh voi bo anh mua gat tren dat thai

Thanh bình với bộ ảnh Mùa gặt trên đất Thái,thanh binh voi bo anh mua gat tren dat thai
81 8 89 170 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==